ỨNG DỤNG ÔN THI

Với ngân hàng câu hỏi 600 câu được các giáo viên biên soạn cẩn thận, phần mềm tạo đề ngẫu nhiên, ôn tập theo các chuyên đề. Xếp hạng #1 vào tháng 3/2019 và 3/2021 hạng mục ứng dụng giáo dục có phí trên App Store.

PHIÊN BẢN iOS - GIÁ 199K

Phiên bản cho iPhone/iPad được phát hành lần đầu 3/2019. Được xếp hạng #1 vào tháng 3/2019 và 3/2021.

CHI TIẾT Download on the App Store

PHIÊN BẢN ANDROID - GIÁ 199K

Phiên bản cho Android được phát hành lần đầu 3/2021. Được tiếp nối bởi thành công của phiên bản iOS.

CHI TIẾT Get it on Google Play

ỨNG DỤNG TYPING TEST

Công cụ trên iOS và Android để đo tốc độ gõ phím trên các thiết bị di động.

PHIÊN BẢN iOS - MIỄN PHÍ

Phiên bản cho iPhone/iPad được phát hành lần đầu 3/2020.

Download on the App Store

PHIÊN BẢN ANDROID - MIỄN PHÍ

Phiên bản cho Android được phát hành lần đầu 3/2020.

Get it on Google Play

GIỚI THIỆU

Số #1 loại có phí vào tháng 3/2019 và 3/2021 trên App Store. Hỗ trợ iOS, Android.

Ngân hàng câu hỏi chính xác, không Internet, chạy nhanh, có thể thi thử hoặc ôn tập theo chuyên đề.

LIÊN HỆ

MUAQUESTIONBANK@GMAIL.COM

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG